Privacy Policy

Privacybeleid


Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.
Dit zijn o.a. de gegevens die wij van u ontvangen:

a. Naam en adresgegevens

b. Contactgegevens.

c. Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van een offerte, om contact met u op te nemen en te controleren of uw betalingen bij ons zijn binnengekomen. Wij hebben uw gegevens in ons bezit tot 10 jaar na het moment waarop beide partijen aan alle verplich-tingen hebben voldaan. Ook als het niet tot een overeenkomst leidt, houden wij uw gegevens 10 jaar in ons bezit.


Wij zullen uw gegevens slechts delen met derden indien u daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gegeven.


Onze website maakt geen gebruik van cookies.


U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Bedrijfsnaam: Gerard Reijnders Schilderwerken B.V.
Naam verantwoordelijke Gertjan Reijnders  

Adresgegevens: Plataanstraat 12, 5802 EJ VENRAY

Contactgegevens: info@reijndersschilderwerken.nl  

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen.
U kunt voor vragen of opmerkingen gerust contact met ons opnemen.