Privacy Policy

Wij vinden het belangrijk om uw privacy te bewaken en de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven. Hierbij hoort het zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens. Daarbij kunt u onder andere denken aan:

  • Naam en adresgegevens
  • Contactgegevens
  • Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

Deze gegevens hebben wij nodig voor het opmaken van een offerte, om contact op te nemen en te controleren of betalingen bij ons zijn binnengekomen. Wij hebben gegevens in ons bezit tot 10 jaar na het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan. Ook als het niet tot een overeenkomst leidt, houden wij gegevens 10 jaar in ons bezit.

Wij zullen uw gegevens slechts delen met derden indien u daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

U heeft de mogelijkheid om uw gegevens bij ons op te vragen, te wijzigen en u kunt ons verzoeken uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Uw verzoek zal zo spoedig mogelijk verwerkt worden. U kunt hiervoor contact opnemen met:

Reijnders Onderhoud B.V.
t.a.v. Gertjan Reijnders 
Plataanstraat 12,
5802 EJ VENRAY
info@reijndersonderhoud.nl

Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Wij behouden ons het recht om de inhoud van dit privacy beleid ten allen tijde te mogen wijzigen. U kunt voor vragen of opmerkingen gerust contact met ons opnemen.