Bijpraten met Gertjan (oktober 2020)

Gertjan is eigenaar en directeur bij Reijnders. Hij zet de lijnen uit, spreekt met opdrachtgevers en houdt zich bezig met relatie- en netwerkbeheer. Iedere dag wil hij met zijn organisatie een stapje verder komen. Maar waar is hij op dit moment mee bezig? Onder meer maatschappelijk verantwoord ondernemen, Resultaat Gericht Samenwerken en de coronaregels zijn onderwerpen die op de prioriteitenlijst staan. Tijd om even bij te praten met Gertjan.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen containerbegrip, maar een thema dat in deze tijd onmisbaar is voor het runnen van een bedrijf. “Wij willen als bedrijf echt met beide voeten in de samenleving staan. Dat is ook een van de redenen waarom we een erkend leerbedrijf zijn, waarbij we nieuwe vakmensen het vak kunnen leren bij ons en de mogelijkheid krijgen op en vaste baan.” Om dit kracht bij te zetten, laat Reijnders zich certificeren door PSO (prestatieladder socialer ondernemen) Nederland, een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. PSO helpt Reijnders om het sociaal beleid verder invulling te geven. Gertjan: “Daarnaast maakt het het inzichtelijk in welke mate wij daadwerkelijk sociaal ondernemen. Wij willen op deze manier laten zien dat we een sociaal bedrijf zijn. En dat we dat niet alleen zeggen, maar ook kunnen aantonen door middel van deze certificering.”

RGS
Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen. Ook bij Reijnders. Het is een bedrijfsstrategie die moet leiden tot duurzamer beheer en onderhoud van het vastgoed. “Het gaat erom dat op het juiste moment de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, zodat achterstallig onderhoud wordt voorkomen. Dat leidt tot een flinke daling van de kosten bij de opdrachtgever”, zegt Gertjan die signaleert dat steeds meer opdrachtgevers volgens dit principe willen werken. “Onderzoek toont ook dat RGS efficiënter werkt. De TU Delft onderzocht 22 projecten. Daaruit bleek dat tot wel 30 procent te besparen is, indien taken bij onderhoud- en investeringsprojecten in de exploitatiefase efficiënt worden uitgevoerd. De ruis tussen opdrachtgever en opdrachtnemers en daarbij komende meerkosten worden weggehaald”, aldus Gertjan.

Het werken volgens RGS is voor Gerjan en opdrachtgevers een toegevoegde waarde. “We boeken er steeds betere resultaten mee en opdrachtgevers geven aan het een prettige manier van werken te vinden. Zij steken ieder jaar veel geld in het onderhoud en ik zie het als onze taak om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren. Met mijn team ben ik iedere dag bezig om dit verder vorm te geven.

Corona
De medewerkers van Reijnders zijn naar aanleiding van de coronamaatregelen goed voorbereid op de komende binnen werkzaamheden. “Doordat we nu weer steeds meer binnen gaan werken, is dit nog belangrijker. “De werkgeversorganisatie heeft instructiekaarten en protocollen gemaakt. Die hebben wij intern ook gecommuniceerd. Daarnaast gebruiken we desinfectiemateriaal en informeren we klanten vooraf met een brief over hoe we een en ander aanpakken. Op die manier werken we coronaproof en hopen we ook de komende winter veel mensen blij te maken met ons werk.”

Bijpraten met Gertjan (oktober 2020)
Terug naar overzicht