Bijpraten met Gertjan (juni 2023)

Zo nu en dan nemen we graag de tijd om even bij te praten met Gertjan. Waar is hij op dit moment mee bezig en wat gebeurt er eigenlijk allemaal achter de schermen bij Reijnders? Altijd enthousiast over zijn bedrijf geeft Gertjan ons de laatste updates.

Gertjan heeft besloten de komende tijd zich nog meer terug te trekken op operationeel vlak en volledig te focussen op het grotere geheel. Hij vertelt: “Ik heb mezelf vier thema’s gegeven waar ik me op ga concentreren: Strategie en visie; Controle aanstuurfunctie operationeel; Klantbeheer en acquisitie; en het optimaliseren van bedrijfsprocessen.”

In het verlengde daarvan gaat Gertjan twee keer per jaar een bijeenkomst organiseren met alle medewerkers om samen de koppen bij elkaar te steken. “Ik wil elk jaar in maart en september zo’n bijeenkomst invoeren, telkens gekoppeld aan een thema. Aan de hand van dat thema bekijken we hoe we onze bedrijfsprocessen slimmer en efficiënter kunnen laten verlopen. Het thema zou bijvoorbeeld één van onze kernwaarden kunnen zijn, of een bepaald product dat we gebruiken waarvan ik dan een leverancier uitnodig voor uitleg. Naast dat het een leuke teambuildingsactiviteit is, focussen we ook op innovatie.”

 

Planmatig onderhoud

Naast deze ontwikkelingen is Gertjan druk bezig met het werven van nieuwe klanten. “Daarbij houd ik vooral de langetermijnstrategie in gedachten,” legt hij uit. “Ik ben op zoek naar opdrachtgevers die langdurig met ons een samenwerking aan willen gaan. Daarom hebben we ook vier soorten onderhoudsplannen ontwikkeld, waarbij één plan onze opdrachtgevers zelfs gedurende de komende twintig jaar ontzorgt op onderhoudsgebied. We hebben de plannen gebundeld in een brochure, die binnenkort zal verschijnen.”

 

Samenwerking met andere onderhoudsbedrijven

“Iets anders nieuws is dat we de samenwerking hebben opgezocht met andere onderhoudsbedrijven,” vervolgt Gertjan. “Onlangs heeft een ander onderhoudsbedrijf ons benaderd voor een samenwerking bij een project. Zij hebben een opdracht aangenomen in onze regio, maar zijn zelf een stuk verder weg gevestigd. Ze krijgen het niet verwerkt in hun tijdsplanning. Onze schilders gaan aan de slag met het project, terwijl het andere bedrijf de supervisie houdt. We hebben afgesproken deze samenwerking op te zoeken op momenten dat het nodig is.” Maar, benadrukt Gertjan, “het is vooral bedoeld om elkaar uit te helpen en om elkaar iets te gunnen. Geen langdurige samenwerking dus, maar echt op projectbasis.”

 

En dan is er nog iets…

Het klinkt alsof Gertjan de komende tijd zijn handen vol heeft aan het bedrijf. Althans, alleen aan het bedrijf? “Dan is er nog een ander nieuwtje,” begint hij opgewekt, “ik word voor de tweede keer vader!” Enthousiast vertelt hij dat hij dit nieuwtje onlangs al heeft mogen doorgeven aan zijn medewerkers. “Maar, uhm, kijk maar even of je dat nog in het bijpraatmomentje wil zetten…” Natuurlijk doen we dat, zo’n leuk nieuwtje kunnen we niet vergeten!

Bijpraten met Gertjan (juni 2023)
Terug naar overzicht